Conecta Joven

PortadaCJ

Conecta Joven és un programa d’aprenentatge-servei compartit per una xarxa d’ONG de tot el territori espanyol que impulsa la participació dels joves en la seva comunitat mitjançant accions formatives orientades a les competències digitals bàsiques per a la utilització profitosa de les TIC.

Es tracta d’un programa intergeneracional, educatiu i social en què joves de 15 a 19 anys s’imparteixen de manera voluntària tallers d’informàtica bàsica i competències digitals a persones adultes del seu entorn.

Per realitzar aquestes tasques, els i les joves reben formació (inicial i contínua), assessorament i tutorització periòdica de les seves activitats una vegada que han començat a exercir el paper de professors i al llarg de tot el curs.

Si voleu saber més sobre aquest projecte, que va nàixer al 2006, podeu consultar el Proyecto Marco del Conecta Joven en PDF.

Educant en valors als infants, joves, adults i famílies del barri de Bellvitge des del 1969