ApS: Joves pel Barri

Joves pel Barri és un projecte d’Aprenentatge i Servei (ApS) on joves estudiants col·laboren amb entitats socials del barri. Els i les adolescents coneixen l’entorn més proper i prenen consciència de les seves necessitats socials a partir del voluntariat. Els i les joves donen suport, 2h setmanals, a la tasca del monitor o la monitora amb grups d’infants (d’edats compreses entre els 3 i 12 anys) i també a un grup de l’esplai de persones adultes amb diversitat funcional.

Aquest projecte té diferents beneficis:

  • Comptar amb voluntaris de suport a les diferents activitats i projectes.
  • Rebre propostes de millora, noves idees,… per part de les voluntaries.
  • Incorporar a l’entitat joves que participen, no només com a voluntaris, sinó també d’activitats destinades a ells i elles.
  • Millorar la visió que tenenles d’aquests famílies del barri: reconeixement a la seva dedicació i compromís.
  • Relació constant i treball en xarxa amb l’escola, l’institut i els serveis socials.

Actualment realitzem aquest projecte amb l’I.E.S. Bellvitge i l’Institut Joan XXIII.

Educant en valors als infants, joves, adults i famílies del barri de Bellvitge des del 1969